LOGO

首頁 » 醫療產品 » 產品介紹 » 血壓計 » 血壓計配件 » 肥胖型雙管壓脈帶

肥胖型雙管壓脈帶


Description:
肥胖型雙管尼龍壓脈帶組(Obese TWO WAY CUFF)

Spec:
Obese-34.3㎝~50.8㎝

Color:

回上一頁 | 置頁頂